Veertigdagentijd 2013

Ook in 2013 willen we in de Dominicus van de veertigdagentijd een bijzondere periode maken, een tijd van bezinning en inkeer. Bij de boekentafel is nog steeds de vastenmeditatie van Jan Nieuwenhuis Het Testament van Jezus verkrijgbaar met een tekst uit het evangelie van Johannes voor elke dag van de veertigdagentijd. Ook zijn er weer plannen voor een digitale leidraad: iedere dag een inspirerende tekst via uw e-mail.

Vooral willen we in deze periode bijzonder aandacht vragen voor de medemens die dat nodig heeft. Die aandacht willen we zoveel mogelijk omzetten in activiteiten, ge´nspireerd door de werken van barmhartigheid zoals die in het evangelie van MatteŘs (het 25e hoofdstuk) vermeld worden. Dat willen we gezamenlijk doen en we vragen daarom de bestaande groepen van de Dominicus om daartoe initiatieven te ondernemen.
Maar ook iedere bezoeker afzonderlijk willen we aanspreken. Heeft u ideeŰn die kunnen bijdragen aan een vruchtbare veertigdagentijd of wilt u een initiatief voor die tijd ontplooien, neem contact met ons op. Alleen samen kunnen we er opnieuw iets moois van maken.

De co÷rdinatoren:

Riet Kroon (rietkroonb@hetnet.nl)
Ton van Dam (
a.v.dam@tele2.nl)