Henk Hillenaar

Was van 1967 tot 1979 lid van het eerste Liturgische Team van de Dominicus, daarna lange jaren gastpredikant. Vanaf 2010 opnieuw teamlid.

Volgde in Nederland en Frankrijk een jezu´etenopleiding. In 1970 verliet hij de orde, maar bleef actief in de Dominicus, een centrale plek in zijn leven, van waaruit hij de ontwikkelingen in maatschappij, kerk en eigen bestaan beleeft.

Werkte als journalist, presentator en vooral als docent, later hoogleraar, Franse letterkunde. Is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse.

Leefde vijfentwintig jaar samen met een vriend. Deze is in 2009 gestorven.