Gerard Swüste
Studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. Werkte bij de KRO-Radio en is nu met pensioen. In 1976 preekte hij voor het eerst in de Dominicus.

De Dominicus is voor hem een plek waar kerkvernieuwing door kan gaan ondanks het tegenstribbelen van kerkleiders. De Dominicus doet praktijkervaring op met de oecumene, de democratische gemeente en met het ambt, allemaal punten waarover binnen de kerken nauwelijks meer gesproken mag worden.

De Dominicus is voor hem een kritische gemeente, waar veel aandacht is voor een goede verzorging van de liturgie.