Verhuur

Verhuur van kerk en pastorie

De Dominicuskerk wordt verhuurd aan derden voor bijeenkomsten die niet in strijd zijn met het sacrale karakter van het gebouw. Tal van koren en muziek- en operagezelschappen geven geregeld uitvoeringen in het monumentale kerkgebouw, dat door zijn rechthoekige vorm beschikt over een bijzondere akoestiek.

Daarnaast worden zowel de kerk als de grote zaal van de pastorie verhuurd voor lezingen, congressen en vergaderingen. De ruimten zijn niet beschikbaar voor feesten. De secretaris van de Dominicusgemeente verstrekt graag informatie over de mogelijkheden, de algemene voorwaarden en de beschikbare faciliteiten.

Huurtarieven 2011

Kerkgebouw€ 100,- per uur; na 23.00 uur €180,- per uur, ook als het uur niet wordt volgemaakt
Grote zaal van de pastorie€ 100,- per dagdeel; excl. koffie en thee
Gebruik vleugel

€ 180,- per dag, excl. stemmen; stemmen alleen op verzoek

Gebruik orgel€ 180,- per dag, excl. stemmen; stemmen alleen op verzoek

Voor verdere informatie: 020-6242183
domsecr@zonnet.nl

U kunt de kerk ook gebruiken voor uitvaartdiensten en trouwdiensten. (zie de links rechtsboven)

Uitvaartdienst in de Dominicus

Aanvraag van een uitvaartdienst

Het eerste contact over een uitvaartdienst is met een van de pastores van de Dominicuskerk. Met een van hen stemt u datum en tijd van de dienst af .

Vorm en inhoud van de dienst

Met de Dominicuspastor bespreekt u de vorm en de inhoud van de dienst. De pastor maakt hiervoor een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek.

Liturgieboekje

Voor het samenstellen, vermenigvuldigen en voorafgaand aan de dienst verspreiden van het liturgieboekje dient u zelf zorg te dragen.

Koor

Op verzoek kan het koor van de Dominicuskerk tijdens de dienst optreden. Het koor staat onder leiding van Paul Valk en wordt op orgel en piano begeleid door Thom Janssen. Aan de medewerking van het Dominicuskoor zijn kosten verbonden (zie onder kopje ‘Tarieven').

Geluidsversterking en geluidsopnames

Er is geluidsversterking aanwezig, evenals een cd-speler. De cd-speler accepteert zelfgebrande cd's soms niet, het is daarom raadzaam om uw zelfgebrande cd's ruim van tevoren te (laten) testen.

Ook kunnen er van de dienst geluidsopnames worden gemaakt op radiocassette of cd. Informeer a.u.b. ruim van tevoren bij de secretaris van de kerk naar deze mogelijkheden.

Catering

Aan de Dominicuspastor kunt u doorgeven of er koffie geschonken moet worden na de dienst. De kerk zorgt er dan voor dat koffie, thee en vruchtensap op tijd klaarstaan en serveert deze ook uit.
Wilt u daarnaast cake of broodjes serveren, dan vragen wij u om daar zelf voor zorg te dragen. De firma ‘Kaasland' die vlakbij de Dominicus is gesitueerd en die regelmatig aan de kerk levert, kan u van belegde broodjes e.d. voorzien, mits tijdig besteld. Het adres is: Haarlemmerstraat 2, tel. (020) 4221715.

Overige praktische zaken

 • De kerkdeur is anderhalf uur voorafgaand aan de dienst geopend.
 • De toegang tot de kerk kan problemen opleveren, omdat de steeg waaraan de ingang van de kerk zich bevindt aan de kant van de Spuistraat is afgesloten met een paaltje. Dit paaltje kan op aanvraag tijdelijk worden verwijderd door de politie. Deze aanvraag wordt op verzoek door de secretaris van de kerk ingediend. In de meeste gevallen neemt uw  begrafenisonderneming hierover contact met de secretaris op en anders verzoeken wij u dat zelf doen. 
 • Het tijdstip waarop de overledene naar de kerk gebracht wordt en waarop bloemen en kransen kunnen worden afgeleverd, zijn punten die met de secretaris van de kerk overlegd kunnen worden, door de begrafenisondernemer of door u zelf.
 • De Dominicus is helaas niet in het bezit van een (verrijdbare) baar.

Routebeschrijving, bereikbaarheid, parkeren

De Dominicuskerk bevindt zich aan de Spuistraat nummer 12, op loopafstand van het Centraal Station van Amsterdam. Als u vanaf het station een paar honderd meter de Spuistraat inloopt, ziet u aan uw rechter hand al gauw de langgerekte flank van het kerkgebouw. De ingang van de kerk bevindt zich om de hoek, in de Korte Korsjespoortsteeg. Er is parkeergelegenheid in de parkeergarage aan de Prins Hendrikkade aan de voorzijde van het Centraal Station en in de parkeergarage van het Renaissance-hotel dat aan het Kattegat ligt, pal naast de kerk. Denkt u er echter wel aan dat de parkeertarieven in de binnenstad zeer hoog zijn (op straat is dat € 3,20 per uur).

Tarieven

Huur kerk
€ 250,-*

Dominicus-pastor (voorgesprek en voorgaan in de dienst) en

Dominicus-functionaris (huishoudelijke en practische zaken)

€ 250,-
Koor, dirigent, organist
€ 500,-
Totaal
€ 1000,-
* = basistarief, dit is berekend op 2,5 uur gebruik van de kerk. Als deze tijd wordt overschreden, wordt € 100,- extra per uur in rekening gebracht, ook als het uur niet volledig wordt benut. Het stemmen van orgel of vleugel wordt alleen gedaan op verzoek en extra in rekening gebracht.
Als u financieel niet in staat bent om de uitvaartdienst te bekostigen, bestaat er de mogelijkheid van ondersteuning door het Solidariteitsfonds. Neemt u in dat geval a.u.b. contact op met de secretaris van de kerk.

Contactgegevens • Secretaris: Emile Linssen
 • Secretariaat Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam
 • Tel.  (020) 6242183
 • domsecr@zonnet.nl
 • De pastores zijn te bereiken via tel. (020) 6226171
 • Het rekeningnummer van de Dominicuskerk is: Postbank 4627400 of ABNAMRO 43.56.57.208  t.n.v. Kerkgenootschap de Dominicusgemeente, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam

Trouwdienst in de Dominicus

Aanvraag van een trouwdienst

Wilt u alleen de kerkruimte huren en regelt u de medewerkenden (pastor, musici e.a.) zelf, neemt u dan contact op met de secretaris van de kerk. Enkele van de overige punten in deze folder zijn dan niet op u van toepassing maar wij verzoeken u toch om de hele folder even goed door te lezen.


Wilt u door een van de pastores van de Dominicus getrouwd worden, dan vindt het eerste contact over de trouwdienst met hem of haar plaats. In dat geval stemt u met de pastor datum en tijd van de dienst af.

Vorm en inhoud van de dienst

Met de Dominicuspastor bespreekt u de vorm en de inhoud van de dienst. De pastor maakt hiervoor een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek.

Liturgieboekje

Voor het samenstellen, vermenigvuldigen en voorafgaand aan de dienst uitdelen van het liturgieboekje dient u zelf zorg te dragen.

Koor

Op verzoek kan het koor van de Dominicuskerk tijdens de dienst optreden. Het koor staat onder leiding van Paul Valk en wordt op orgel en piano begeleid door Thom Janssen. Aan de medewerking van het Dominicuskoor zijn kosten verbonden (zie onder kopje ‘Tarieven').

Geluidsversterking en geluidsopnames

Er is geluidsversterking aanwezig, evenals een cd-speler. De cd-speler accepteert zelfgebrande cd's soms niet, het is daarom raadzaam om uw zelfgebrande cd's ruim van tevoren te (laten)testen.

Ook kunt u tijdens de dienst gebruik maken van in totaal drie microfoons. Ook geluidsopnames zijn mogelijk. Regelt u dit aspect a.u.b. ruim van tevoren met de secretaris.

Catering

Aan de Dominicuspastor of aan de secretaris kunt u doorgeven of er na de dienst iets te drinken moet zijn. De kerk zorgt er dan voor dat koffie, thee en vruchtensap op tijd klaarstaan en serveert deze ook uit.
Wilt u daarnaast champagne en/of andere versnaperingen serveren, dan vragen wij u om daar zelf voor zorg te dragen. De firma ‘Kaasland' die vlakbij de Dominicus is gesitueerd en die regelmatig aan de kerk levert, kan u van belegde broodjes e.d. voorzien, mits tijdig besteld. Het adres is: Haarlemmerstraat 2, tel. (020) 4221715. Voor informatie over een bedrijf in de buurt van de Dominicus dat u van drank en glazen kan voorzien, kunt u bij de secretaris terecht
.

Overige praktische zaken

 

 • De kerkdeur is in principe drie kwartier voorafgaand aan de dienst geopend, tenzij u dit anders regelt met de secretaris.
 • De toegang tot de kerk kan problemen opleveren, omdat de steeg waaraan de ingang van de kerk zich bevindt aan de kant van de Spuistraat is afgesloten met een paaltje. Dit paaltje kan op aanvraag tijdelijk worden verwijderd door de politie. Deze aanvraag wordt op uw verzoek door de secretaris van de kerk ingediend.
 • Het tijdstip waarop muziekinstrumenten en andere materialen naar de kerk kunnen worden gebracht en de kerk kan worden versierd, zijn punten die met de secretaris van de kerk overlegd kunnen worden.
 • Er mag in de kerk niet worden gerookt. In verband met de delicate tegelvloer is het strooien van confetti of andere snippers niet toegestaan, ook niet buiten op de stoep. Wij vragen hiervoor uw begrip.
 • Wij verzoeken u vriendelijk de kerk schoon achter te laten.

 

Routebeschrijving, bereikbaarheid, parkeren

De Dominicuskerk bevindt zich aan de Spuistraat nummer 12, op loopafstand van het Centraal Station van Amsterdam. Als u vanaf het station een paar honderd meter de Spuistraat inloopt, ziet u aan uw rechter hand al gauw de langgerekte flank van het kerkgebouw. De ingang van de kerk bevindt zich om de hoek, in de Korte Korsjespoortsteeg. Er is parkeergelegenheid in de parkeergarage aan de Prins Hendrikkade aan de voorzijde van het Centraal Station en in de parkeergarage van het Renaissance-hotel dat aan het Kattegat ligt, pal naast de kerk. Denkt u er echter wel aan dat de parkeertarieven in de binnenstad zeer hoog zijn (op straat is dat € 3,20 per uur).

Tarieven

Huur kerk
€ 350,-*

Dominicus-pastor (voorgesprek en voorgaan in de dienst) en

Dominicus-functionaris(huishoudelijke en practische zaken)

€ 300,-
Koor, dirigent, organist
€ 500,-
Totaal
€ 1150,-

* = basistarief, dit is berekend op 2,5 uur gebruik van de kerk. Als deze tijd wordt overschreden, wordt € 100,- extra per uur in rekening gebracht, ook als het uur niet volledig wordt benut. Het stemmen van orgel of vleugel wordt alleen gedaan op verzoek en extra in rekening gebracht.

Contactgegevens

 Secretaris: Emile Linssen

 • Secretariaat Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam
 • Tel.  (020) 6242183
 • domsecr@zonnet.nl
 • De pastores zijn te bereiken via tel. (020) 6226171
 • Het rekeningnummer van de Dominicuskerk is: Postbank 4627400 of ABNAMRO 43.56.57.208  t.n.v. Kerkgenootschap de Dominicusgemeente, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam