De pijlers onder de Dominicus


De Dominicusgemeente rust op een aantal stevige pijlers. Het uit het eind van de 19e eeuw stammende kerkgebouw van architect P.H.J. Cuypers, staat op honderden houten palen. Inhoudelijk mogen we ons verheugen in verrassende en aansprekende diensten en vele activiteiten. Wat ons daarnaast sterk maakt is de onophoudelijke bijdrage van vrijwilligers die op alle mogelijke plaatsen zich inzetten voor onze Dominicus. Naast deze vier pijlers is natuurlijk ook onze financiŽle situatie belangrijk.

Dankzij alle bijdragen (via collectes en/of vaste bijdragen) hadden we in 2011 weer een sluitende exploitatie en vormen ook onze financiŽn een sobere maar stevige pijler. We mogen elkaar daar dankbaar voor zijn.

De begroting voor 2012 is hieronder in te zien. Uitgaven en inkomsten zijn in evenwicht, maar (hoe kan het anders in deze tijd) de druk op onze inkomsten neemt toe.

Onder al die cijfers van onze verschillende inkomstenbronnen vormen de vaste bijdragen van de gemeenteleden de hoofdmoot en de grootste zekerheid. Indien u dat nog niet doet vragen wij u daarom te overwegen ook een vaste bijdrage aan de Dominicus te gaan overmaken, en indien u dat al doet hopen wij dat u de bijdrage wilt handhaven of indien mogelijk zelfs wilt verhogen.

In de hierna volgende folder Geven en de fiscus is te lezen hoe een vaste bijdrage belastingtechnisch aantrekkelijk kan zijn. In deze folder wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende manieren om de Dominicuskerk financieel te steunen en op de mogelijkheden om hierbij de door de belastingwetgeving geboden aftrekmogelijkheden, toe te passen. U leest in de folder ook meer over de volmacht voor een notariŽle akte, lijfrenteschenking en erfstelling.

De volgende informatie is te downloaden:

De Begroting 2012
De folder Geven en de fiscus
Deelnameformulier Vaste Bijdrage: (pdf) of (doc)
Volmacht notariŽle akte: (pdf) of (doc)

(Ingevulde deelnameformulieren of volmachten kunt u opsturen dan wel in de rode zuil achter in de kerk deponeren)

Wij hopen dat u een van de pijlers onder de Dominicus wilt blijven!

Namens de Beheercommissie,
Geert-Jan Meijerhof,
penningmeester