Liturgisch Team

Team

Een team van theologen draagt verantwoordelijkheid voor de liturgie van de vieringen op zondag. Zij zijn van protestantse en katholieke huize.

Het Liturgisch Team bereidt donderdagmiddag de viering van de komende zondag voor. De voorganger legt zijn overweging voor aan het team.

In samenwerking met de organist, de dirigent en een lid van de werkgroep Kind komt de liturgie tot stand. De liturgie staat in het teken van een vooraf vastgesteld thema. Aan zo'n thema is een serie diensten gewijd.

Samenstelling

Het liturgisch team bestaat momenteel uit :

Roulatie

Volgens een roulerend rooster gaan bovenstaande theologen voor in de zondagse vieringen. Daarnaast gaat er ongeveer eens per 2 maanden een gastspreker voor.

Vaak is dit een voorganger uit een andere kerk. Aankondiging hiervan vindt u in het Overzicht van Diensten en de dienstenserie.

De Werkgroep Kind

Kinderen nemen zowel in als buiten de zondagse vieringen een belangrijke plaats in bij de Dominicusgemeente.

Tijdens de lezing en de toespraak zijn de kinderen op hun eigen wijze bezig in een aparte ruimte in de pastorie onder leiding van vrijwilligers van de Werkgroep Kind.

Deze vrijwilligers proberen de activiteiten voor de kinderen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het thema van de dienst. Daarom is de Werkgroep Kind nauw betrokken bij de toestandkoming van de liturgie.

De Werkgroep Kind organiseert ook een catecheseproject voor kinderen. en een gemeenschappelijk weekend voor ouders met kinderen.

Contactpersoon voor de Werkgroep Kind is Emmy van den Heuvel (telefoonnummer via het secretariaat).