Welkom arrow Externe betrekkingen
 
Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Externe betrekkingen


De Dominicusgemeente  heeft als oecumenische kerk een zelfstandige positie in Amsterdam. Deze kerk waar katholieken, protestanten maar ook mensen zonder kerkelijke binding samenkomen, is niet ingebed in de structuur van de Rooms-Katholieke Kerk of de PKN.
Mensen uit de binnenstad, de buitenwijken, de regio  maar ook verder weg van Amsterdam komen wekelijks, maandelijks of af en toe naar de zondagse vieringen. Dit resulteert in een groot informeel netwerk.
Naast de contacten die individuele kerkgangers of groepen naar buiten hebben, zijn er ook verbanden waar de Dominicusgemeente een formele relatie mee heeft aangegaan. Het betreft hier de volgende organisaties:

• De Dominicusgemeente is een van de initiatiefnemers geweest van de Basis Beweging Nederland (BBN) en daarvan sinds de zeventiger jaren lid.

• Sinds ongeveer 1994 is de Dominicusgemeente lid van de Raad van Kerken Amsterdam (RvKA).

• Van de Raad van Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam (RLRA) is de Dominicusgemeente in 2007 lid geworden.

• Van Amsterdam Met Hart en Ziel (AMHZ) is de Dominicusgemeente eveneens lid.

De Werkgroep Externe Betrekkingen is in 2005 door de Beleidsraad in het leven geroepen met het doel de bestaande betrekkingen te onderhouden, op basis van wederkerigheid en in samenspraak met andere werkgroepen en met de gemeente in het algemeen. Een of meer leden van de Werkgroep vertegenwoordigen de Dominicusgemeente in de vier genoemde organisaties. Ook kan de Werkgroep nieuwe contacten aangaan en aan de Beleidsraad hierover voorstellen doen.

 


 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
19 Nov 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------