Welkom arrow Vroegere Dienstenserie arrow Dienstenserie eind december - begin februari 2013: OP REIS MET LUCAS
 
Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Dienstenserie eind december - begin februari 2013: OP REIS MET LUCAS Afdrukken E-mail

O P   R E I S   M E T   L U C A S

Na Kerstmis vervolgen we onze weg door het Evangelie van Lucas. We hebben de verhalen gelezen over de komst van Johannes de Doper en Jezus, nu begint Lucas met het reisverhaal van Jezus. Eerst is hij nog even in Galilea, maar dan gaat hij op weg naar zijn echte reisdoel: Jeruzalem. Daarmee wil Lucas duidelijk maken, dat de boodschap van Jezus aansluit bij de oudste tradities van Israël en dus ook thuis hoort in het centrum van Israël. In de Handelingen van de Apostelen, in feite deel 2 van het verhaal van Lucas, zal de reis gaan van Jeruzalem naar Rome, het centrum van de wereld. En daarmee benadrukt Lucas een ander aspect van het optreden van Jezus: het evangelie is bestemd voor alle volkeren, voor heel de aarde. Lucas is een leerling van Paulus. Hij schrijft zijn evangelie na het jaar 70, dus na de verwoesting van Jeruzalem. Hij schrijft in de lijn van Paulus: het evangelie is helemaal volgens de Tenach, maar ook is het een universeel verhaal. Met zijn universalisme breekt Lucas niet met het Jodendom, zoals Paulus dat ook niet doet. Er komt wel duidelijk naar voren wat Lucas wil zeggen: het visioen van een nieuw land, van overvloed en vrede, van recht, is er niet alleen voor een uitverkoren volk, maar voor de hele wereld; het uitverkoren volk is bij uitstek geroepen om dat in de hele wereld kenbaar te maken.

Vanaf het begin speelt de Geest in het Evangelie van Lucas en dus ook in de Handelingen een centrale rol. De mensen die gaan in het spoor van de Tora of in het spoor van Jezus en ook Jezus zelf zijn herhaaldelijk vervuld van de Geest. Ze zijn er letterlijk vol van, zo vol dat er voor niets anders meer plaats is en ze radicaal hun leven omkeren.

En precies dat is voor menigeen een ingewikkelde boodschap. Zo zien we al bij het begin van het zogeheten openbare leven van Jezus, dat er twee uiterste reacties zijn. Er is een reactie van verbazing, aan de lippen van Jezus hangen, in hem herkennen de stem van de profeten, hem onvoorwaardelijk achterna gaan. Dat zijn niet een paar mensen, dat is een hele menigte. De andere reactie is totaal tegengesteld: het is er een van onbegrip, verontwaardiging, woede. Dat kan iedereen overkomen: of je nu grootgebracht ben met Mozes en de profeten of niet. Het lijkt er op, dat de woede er vooral is, als de boodschap van het Evangelie te dicht op de huid komt. En het gaat Lucas niet om de "kleine lettertjes", de "tittels en jota's": het gaat om recht te doen en vrede te brengen. Dat is de Tora. En dat moet ook gedaan worden.

Die radicaliteit maakt het verhaal van Lucas actueel. Mensen worden uitgedaagd om boven zichzelf uit te stijgen, om te doen wat ze zelf niet voor mogelijk houden. Dat lijkt op het eerste gezicht kansloos. Bij nader inzien blijkt dat de enige weg. Met als uiterste consequentie: de kruisdood van Jezus, maar daarna zijn opstanding. En ook: de verwoesting van Jeruzalem, maar daarna: de verkondiging van het evangelie in Rome en dus wereldwijd.

 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------