Welkom arrow Vroegere Dienstenserie arrow Dienstenserie tussen Pasen en Pinksteren april/mei 2012
 
Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Dienstenserie tussen Pasen en Pinksteren april/mei 2012 Afdrukken E-mail

LEVEN IN VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

over de Romeinenbrief van Paulus

Van alle geloofsinstituties en -verplichtingen bevrijd leven mensen nu in een grote vrijheid om zelf hun spiritualiteit en geloofsleven vorm te geven. "Bidden is geen vraag meer aan God maar voor veel mensen een soort van meditatief moment" (NRC woensdag 25 mei 2011). Maar, gaat het alleen om wat wij willen en kunnen geloven in alle vrijheid? Of hebben we ook een verantwoordelijkheid? Wat zou het kunnen betekenen om Coram Deo te léven? Waar komt het dan echt op aan als je voor het aangezicht van God leeft?

De apostel Paulus schreef in het jaar 56 vanuit Korinthe een brief aan de Romeinen. De gemeente in Rome is niet door Paulus zelf gesticht maar uit de brief blijkt dat hij de Romeinen wil bezoeken op weg naar Spanje. Paulus, wiens naam in het Latijn staat voor "de kleine", blijkt een grote te zijn. Een volgeling van Jezus die, meer dan enige andere volgeling uit het Nieuwe Testament, door de eeuwen heen theologische en filosofische tongen in beweging heeft gezet. Voornamelijk deze brief, de Romeinenbrief, heeft de gemoederen beroerd en is blijven beroeren: van Augustinus, tot Luther en Karl Barth. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe boeken verschenen over Paulus.

In deze brief staan grote woorden. Woorden die we nauwelijks meer gebruiken; zoals "rechtvaardiging", "verlossing" en "zonde". Hoewel velen van ons nog zijn opgegroeid met een beeld van een strenge en dogmatische Paulus wordt hij door anderen vandaag juist gezien als mysticus en leermeester.

Voor ons is het de vraag in hoeverre wij door alle kerkelijke dogmatiek heen kunnen horen wat Paulus ons nog te zeggen heeft. Cruciaal is zijn ervaring op de weg naar Damascus waar hij de stem hoorde van de Levende, van de Opgestane Jezus, waardoor zijn ogen werden geopend en hij de werkelijkheid anders ging zien. De "apostel van de heidenen" werd hij wel genoemd, die uit eigen ervaring de overtuiging had dat joden en heidenen, alle mensen dus, één zijn en dat de bevrijdende boodschap voor iedereen is bedoeld. Deze overtuiging deed hem voorbij zien aan de heersende opvattingen van zijn tijd en een in wetten en dogma's opgesloten religie. Het is misschien tragisch dat zijn uit het hart geschreven brieven, die beoogden te openen en te vernieuwen, tot gestolde theologie verworden zijn.

Ook in de verdeelde wereld van nu, waar mensen voortdurend botsen in hun anders zijn, kan deze bruggenbouwer veel betekenen. Hij gelooft immers dat niet de dood maar het leven het laatste woord zou hebben, niet de zonde, maar de liefde en de genade van God, niet vijandschap en haat, maar vrede en verzoening.

Tussen Pasen en Pinksteren zullen wij gedeelten lezen uit de brief aan de Romeinen.

 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------