Welkom arrow Vroegere Dienstenserie arrow Dienstenserie Veertigdagentijd 2012: HET HOGE WOORD III
 
Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Dienstenserie Veertigdagentijd 2012: HET HOGE WOORD III Afdrukken E-mail

H E T     H O G E     W O O R D     I I I

Geloven in het spoor van Mozes en de profeten

In het eerste deel van de serie "Het Hoge Woord" zijn de verhalen aan de orde gekomen over de komst van dit woord bij de Sina en over de eerste reacties daarop van de kinderen Israls. Maar dat woord op de Sina is een "woord dat aanhoudt". Het is niet klein te krijgen noch te verstommen. Het gaat door, tot  op vandaag.

Daarom gaat het op de komende zondagen van de Veertigdagentijd verder: hoe is op dit woord gereageerd in de dagen van de Profeten? De teksten daarover zijn rijmwoorden met de situatie die wij nu in onze eigen dagen meemaken: is er iets veranderd of blijft alles zoals het was en blijkbaar onontkoombaar is? Is bevrijding uit het diensthuis eigenlijk wel haalbaar?

Gekozen is voor teksten van Profeten. Profeten zijn geen voor-zggers of voorspellers, maar vr-zeggers: zij spreken uit vr en namens ons, waar alles om gaat en wat het waarachtige richtsnoer is voor een menselijk bestaan.

Die teksten worden gelezen en beschouwd in de Veertigdagentijd: vanouds de periode van bezinning voor en vanwege het Paasfeest, dag van opstanding en herleving, dag waarop alles opnieuw begint. In die bezinning van veertig dagen is Jezus zelf voorgegaan. Veertig herinnert natuurlijk aan de veertig jaren van omzwerving door de woestijn, op weg naar een nieuwe aarde. Na veertig dagen woestijn en zoeken daagt een eerste dag der week en gaat het licht opnieuw schijnen. Aan de hand van Profeten gaan wij daar naartoe. Alles wordt nieuw. Of ?.

------------------------------
Voor meer informatie over het programma in de Veertigdagentijd, kijk in de rubriek Nieuws & mededelingen.

 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Slle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------