Welkom arrow Vroegere Dienstenserie arrow Dienstenserie januari/februari 2012: WAAR ZIJT GIJ TE VINDEN
 
Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Dienstenserie januari/februari 2012: WAAR ZIJT GIJ TE VINDEN Afdrukken E-mail

WAAR  ZIJT  GIJ  TE  VINDEN ?

Terwijl menigeen op zondagmorgen verkiest iets anders te doen dan in een kerkdienst te zijn, proberen wij hier op zondagmorgen onze levensvragen te betrekken op God. Maar wat doe je eigenlijk, als je dat doet en waar is die God dan te vinden?

Gedurende zeven zondagen tussen Nieuwjaar en het begin van de vastentijd, zullen we in de vieringen stil staan bij de vraag naar God. Wat kunnen we nog geloven?  Wat is er redelijk aan dat geloof? Kun je aan God doen, terwijl er tegelijk zoveel vragen open blijven liggen die dringend om aandacht vragen?. Als God goed is, hoe kan er dan een wereld vol narigheid zijn? Is er n unieke God of zijn er feitelijk vele?
Theologie en spiritualiteit leren ons dat God niet gekend kan worden. Toch spreken zij en ontlenen daarbij hun inzichten enerzijds aan wat God in de Bijbel over zichzelf zou hebben meegedeeld en anderzijds aan wat een traditie van eeuwen met die openbaring gedaan heeft.
Maar ook Bijbel en traditie, door mensen opgeschreven en overgeleverd, vertellen steeds weer dat het mysterie van God het bevattingsvermogen van mensen te boven gaat.
Wijze mensen verwijzen dan meestal naar de zogeheten "negatieve weg" : we kunnen alleen zeggen wat en wie God niet is. De rest ontgaat ons.

Intussen blijft dit mysterie, dat aan de bron staat van onze godsdienstigheid, ons bezighouden. We kunnen het niet laten er onze vragen en vermoedens op los te laten, om minstens in iets van dat goddelijk geheim door te dringen en de betekenis ervan te onderzoeken voor ons leven en voor de keuzes die we maken.
Deze weken zullen we proberen onze weg te zoeken door telkens in te zetten bij bepaalde spanningsvelden binnen onze Godbeleving. Het betreft tegenstellingen in die beleving welke elkaar oproepen en niet zonder elkaar kunnen, en waar velen van ons vandaag vragen over hebben en misschien zelfs mee worstelen.
Die spanningsvelden zijn bijvoorbeeld:
God in ons en God boven ons uit;
God van projectie en verbeelding en God van openbaring;
God van mystici en God van profeten;
God die aanwezig is en God die ver weg kan zijn in de verschrikkingen die het leven brengt;
De God waarmee we opgroeiden en andere beelden en ideen over God die wij in ons meedragen, die vaak niet met elkaar overeenstemmen;
God die als de Ene en enige Ware gepredikt wordt en God met zijn of haar vele gedaanten in andere godsdiensten.

Natuurlijk zijn er nog meer van dit soort spanningsvelden te noemen, die in een ander verband zeker aan de orde zullen komen.
Voor de dienstenserie van de weken na kerstmis maakten we een keuze.

 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Slle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------