Welkom arrow Nieuws & mededelingen arrow Kandidaten Beleidsraadverkiezingen 20 november 2011
 
Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Kandidaten Beleidsraadverkiezingen 20 november 2011 Afdrukken E-mail

Kandidaten voor de Beleidsraad                                                 

Voor de Beleidsraad van de Dominicusgemeente hebben zich vier kandidaten beschikbaar gesteld. In onderstaande presentaties (in alfabetische volgorde) beschrijven zij hun motivatie, achtergrond en ervaring. Er zijn drie vacatures in de Beleidsraad. U kunt op het stembiljet uw voorkeur aangeven voor slechts één van de kandidaten. 

De verkiezingen vinden plaats op zondag 20 november na afloop van de dienst.

Na vermelding van uw naam en adres op het kleine formulier ontvangt u een stembiljet. Als u op zondag 20 november niet in de gelegenheid bent, kunt u met een machtiging een ander voor u laten stemmen. De formulieren voor een machtiging liggen bij het Trefpunt.

Het glas in de gevel

Op 2 oktober deed Janrense Boonstra in het bijzonder aan vrouwen de oproep om zich kandidaat te stellen voor de beleidsraad. Met deze kandidaatstelling nemen wij de uitdaging aan en brengen haar een stap verder.

Onderstaande vrouwen willen werken aan een krachtige positionering en profilering van de Dominicus; met aandacht en respect voor de mensen die de Dominicus hebben gemaakt tot wat zij is en met oog en oor voor de mensen die de toekomst van de Dominicus zijn en zullen maken.

Wij willen werken in een beleidsraad waar de kwaliteiten van alle leden ten volle benut worden, met resultaat, inhoud en aandacht voor het proces. Om dit te bewerkstelligen, vinden wij het nodig dat er een gezonde balans is in de beleidsraad; concreet in een verhouding van vijf mannen en minimaal drie vrouwen. Wij zijn dan ook zeer verheugd, dat de beleidsraad in samenspraak met de verkiezingscommissie ruimte heeft gemaakt voor drie nieuwe leden. Wij, de vier vrouwen, die kandidaat zijn, stellen ons hieronder voor.

Henny van Huystee

Ik draag als voormalig interim manager en huidig beeldend kunstenaar bij in creativiteit en kwaliteit van denken en (laten) doen. Als manager was ik een mensenmanager die het beste uit haar mensen haalde; dat wil blijven doen en als ‘aandachtsgebied’ ga ik voor pastoraat en diaconie. Schuilen bij God en bij elkaar; dat is voor mij een belangrijk aspect van de kerk.

Ik ben een kersverse 65er en sta voor de toekomst, óók voor de generatie die de Dominicus groot maakte. Ik vind het kerkgebouw belangrijk. Deze geeft minstens zoveel rust als de woorden die er gesproken worden. Ik vind het belangrijk dat we ons tastbare en ontastbare erfgoed eigentijds maken. Hier kunnen we wat leren van musea dien in Amsterdam zo druk bezig zijn met innerlijk en uiterlijk. En ja, af en toe mag je grote gebaren maken: het glas moet ook letterlijk in de gevel.

Ankie Knijnenburg

Met humor, creativiteit en gezond verstand wil ik me inzetten voor de Dominicus. De plaats naar mijn hart. De plaats waar ik rotsvast kan twijfelen in een god. De plaats waar ik deze zomer trouwde met Birgit.

Door de week adviseer ik schoolbestuurders en directies in primair en voortgezet onderwijs over marketing en communicatie en talenten van schoolteams. Eerdere werkkringen waren o.a. kinderboekenuitgeverijen en het Nederlands Bijbelgenootschap (CPC-netwerk) en kreeg ik als 20-jarige voor de huttentochten van het landelijk centrum voor gereformeerd jeugdwerk de beste managementopleiding die je je kunt voorstellen.

In de Dominicus was ik tot nu toe actief voor open huis, jongerengroepen, koffie, koor en Dominicus Muziekfonds. De komende jaren zet ik ook graag mijn schouders onder het werk in de beleidsraad, idealiter een veelkleurig team. Ik lever graag mijn ervaring en energie voor de externe betrekkingen. Daar zal ik me sterk maken voor het glas in de gevel  zodat Amsterdammers, om te beginnen de passanten op de Spuistraat, zien welke schoonheid er schuil gaat achter die blinde muur.

Ik hoop je te ontmoeten in de Dom, maar bijvoorbeeld ook op twitter:@iDominicus

Ans Pieper

Tien jaar geleden kwam ik voor het eerst in de Dominicus. Ik voelde me meteen thuis en wilde ook mijn steentje bijdragen aan de gemeente. Zoals: bij de telefooncirkel bij overlijden, de werkgroep diaconaat, als sopraan in het koor en het schilderen van doopkaarsen.

Mijn werkzame leven begon ik in de zwakzinnigenzorg. Ik was begeleider van Amsterdamse lieverdjes, (bejaarde) verstandelijk gehandicapten waar ik ervaring opdeed in sterven- en rouwbegeleiding en in huiskamerprojecten voor dementerende ouderen.

Bestuurservaring heb ik opgedaan in de politiek, ik was twaalf jaar gemeenteraadslid voor GroenLinks in Zaanstad; in een woningbouwcorporatie, een zorginstelling en in de initiatief/steungroep voor een bed, bad en broodvoorziening voor dak- en thuislozen. Ik ben actief in de Franciscaanse beweging en schrijf artikelen voor het maandblad. Na een periode van bestuursmoeheid heb ik weer de gelegenheid en de zin om mij nu in te zetten voor de Dominicus in de beleidsraad. Mijn interesse ligt het meest bij diaconaat en pastoraat.

Akke Wever

In het dagelijks leven werk ik samen met verschillende mensen en instellingen en herken inmiddels snel verschillen in cultuur, organisatie en taalgebruik. Om goed te kunnen samenwerken moet ik uit het eigen verhaal stappen en me verplaatsen in de ander, ontdekken wat het grotere verhaal is. Elf jaar full-time moederen in een gezin met drie kinderen waarvan twee extra aandacht nodig hebben, leverde levenservaring, geduld en uithoudingsvermogen op.

De HBO-opleiding in de informatievoorziening en een grote verscheidenheid in werkervaring voordat ik stopte met betaald werk, bleek een goede basis in de communicatie met hulpverleners en leerkrachten. Die basis is de afgelopen jaren uitgebreid met diverse cursussen waaronder een communicatietraining. In de Dominicus heb ik me tot nu toe bezig gehouden met schoonmaken, Open Huis, koor en werkgroep Kind. Ik ben nieuwsgierig naar het groteren verhaal en daarom stel ik me verkiesbaar voor de beleidsraad. Mijn voorkeur gaat uit naar het aandachtsveld communicatie & externe betrekkingen.

In samenwerking met een gevarieerde groep mensen wil ik beleid vorm geven dat past bij en gedragen wordt door de Dominicusgemeente. Ik begeleid liever processen dan ze te bewaken, door te luisteren, mee te denken en voorstellen te doen. Zodat zichtbaar wordt wat we als Dominicusgemeente doen. Helder, zoals glas in de gevel licht doorlaat en zichtbaar maakt wat er binnen en buiten de muren gebeurt.

Foto’s van de kandidaten vindt u op het prikbord aan de pilaar achter in de kerk.

 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------