Welkom arrow Nieuws & mededelingen arrow Agenda vergadering Beleidsraad 27 september 2011
 
Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Agenda vergadering Beleidsraad 27 september 2011 Afdrukken E-mail

BELEIDSRAAD DOMINICUSGEMEENTE

 

Agenda voor de 413 de vergadering van de Beleidsraad op dinsdag 27 september 2011

Aanvang 19.45 in de pastorie 

1. Opening

  • Win (?)
  • Tafelrondje

2. Ter vaststelling

  • Verslag/Besluitenlijst van vergadering 412. d.d. 31 augustus 2011

3. Ingekomen stukken / mededelingen

4. Aandachtsvelden

  • Liturgie: Vooruitblik serie Het Hoge Woord, wijziging presentatie collecte derden in de dienst, experiment aangekondigd orgelspel na de dienst
  • Pastoraat/Diakonaat: terugkoppeling gesprek aandachtsveld met commissie
  • + verslagen vergaderingen
  • Beheercommissie: Bemensing Stichting Beheer en jaarvergadering + verslagen
  • Externe betrekkingen: stand van zaken website, terugtreden Herman Goddijn,
  • Formering PR groep

5. Voortgang verkiezingen BR, nadere afspraken

6. Voorbereiding najaarsoverleg en CO

7. Bespreking Notitie Adressenbestand

8. Gemeentemiddag

9. W.v.t.t.k.

10. Rondvraag en sluiting

 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------