Welkom arrow Vroegere Dienstenserie arrow Opstanding van het lichaam
 
Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Opstanding van het lichaam Afdrukken E-mail

Opstanding van het lichaam

Kunnen we nog geloven in de opstanding van het lichaam?
En zo nee – wordt het daarvoor niet eens tijd?

In de periode tussen Pasen en Pinksteren stellen we ons voor aan de lichamelijkheid bij uitstek aandacht te besteden. In de vrije (!) westerse samenleving, met name in de mode-industrie en de media, wordt het lichaam verafgood, terwijl tegelijk bij ons groot ongemak bestaat wanneer het gaat over lichamelijkheid en seksualiteit.
Niet alleen voldoen we meestal niet aan de ons voorgehouden idealen,  er is ook veel afstand tot het lichaam en menigeen is naar een goede verstandhouding met het lichaam nog altijd op zoek. Waar de een teveel met het hoofd bezig is, zoekt de ander het in fitness, dieet en cosmetica. Velen van ons groeiden op met schroom of zelfs afkeer voor naaktheid en seksualiteit en moesten met vallen en opstaan het verloren lichaam terugvinden. Terwijl voor sommigen het taboe leidde tot schade aan henzelf en aan anderen. Ook de kerken weten daarvan..

Toch worden de bijbelboeken bevolkt door gewone mensen met lijf en leden. Zonder lichaam zijn we niets. Juist lichamelijk kunnen we er voor elkaar zijn en iets voor elkaar betekenen. De wereld bewoonbaar maken. Juist lichamelijk kunnen we verlangen en naar een ander uitzien. Juist lichamelijk wordt dat verlangen gewekt, zoals we ook lichamelijk hongeren en dorsten, genieten en verzadigd kunnen raken.

Ook God wordt – weliswaar onzichtbaar -  lichamelijk voorgesteld. Met handen die ons dragen, een uitgestrekte arm die uitleidt uit verdrukking naar bevrijding, een aangezicht dat zich afkeren kan en verbergen maar ook met ons meegaan. Een God van erbarmen – baarmoederlijke liefde. Een God die ook mens worden wil.

Geen boek is zo vol lichamelijkheid als het Hooglied. Liefdespoëzie is het, vol verlangen en vanzelfsprekend ook gemis. Juist in onze lichamelijkheid, erotiek en seksualiteit worden we door de ander aangesproken. In de liefde van mens tot mens, in het verlangen naar de ander vindt de mens bestemming. 
 

 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------