Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Kies dan Afdrukken E-mail

Kies dan

Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op:
u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek.
Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen,
door de Eeuwige, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen
en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen
in het land dat hij uw voorouders Abraham,
Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.

Deuteronomium 30,19-20

Onze meeste handelingen zijn vanzelfsprekend en alledaags. Maar sommige andere keuzen worden met de grootst mogelijke grondigheid en aandacht gemaakt, omdat ze verstrekkende gevolgen hebben. Tussen die uitersten van het bijna automatisch doen wat logisch is aan de ene kant en het beslissen om bijvoorbeeld te emigreren of te huwen aan de andere kant, dienen zich steeds weer kwesties aan die mensen voor een dilemma plaatsen. Vechten of vluchten, blijven of weggaan, verzet of overgave?
Na de serie preken in de veertigdagentijd waarin de omstandigheden van ons bestaan nu als een niemandsland werden onderzocht, werd Pasen als een nieuw begin gevierd, een plaatsbepaling op de grond die ons draagt. Vandaaruit  gaan we verder en stoten daarbij in de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 9 juni onvermijdelijk op allerhande persoonlijke, morele en politieke dilemma's.
Bestaat er een leidraad bij het maken van keuzen? Mozes zegt het zo simpel (Deut. 30, 15): `ik houd u vandaag leven en geluk voor, maar ook dood en ongeluk. ... Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies het leven, dan zult u met uw nakomelingen het leven bezitten.' Wat behelst die keuze voor het leven dan? Hebben we daar wat aan bij de dilemma's van ons eigen bestaan en onze samenleving? De wereld is tegenwoordig zo complex en onoverzichtelijk, dat het een illusie is dat wij iets te kiezen hebben. En zelfs in het eigen bestaan is het nog maar de vraag hoezeer toeval en lot ons aansturen.
In de tijd tussen Pasen en Pinksteren willen de zondagse diensten in de Dominicus onderzoeken hoe mensen omgaan met keuzen, angst voor verantwoordelijkheden en vertrouwen.

 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------