Welkom arrow Vroegere Dienstenserie arrow Elia, de man gods
 
Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Elia, de man gods Afdrukken E-mail

Elia, de man Gods
Voorloper van de Messias

In de evangelieverhalen over de epifanie van Jezus op de berg verschijnen aan weerszijden van hem Mozes en Elia: de vertegenwoordigers van de Wet en van de Profeten. Beiden hadden op de Horeb gestaan en daar de Eeuwige voorbij zien komen.

Wie was die Elia ? Hij verschijnt in het eerste boek der Koningen (17,1), onverwacht, als een lichtflits. In Israël is dan koning Achab aan de macht (ong.850 jaar voor Christus), die onder de druk van zijn Fenicische vrouw Izebel de god van de Feniciërs in Israël heeft ingevoerd. Die god is Ba’al, een Hebreeuws woord dat ‘hebben’ betekent. Ba’al is dus de heb-god, de god van het bezit. Elia treedt op tegen die god en die koning. De enige God is JHWH, Ik-zal-er-zijn-voor-jou. Elia’s naam is dan ook een samentrekking van El (God) en de eerste letters van JHWH (ja).

Zijn ganse verhaal gaat uiteindelijk over de heb-god en die gevende God. Daarom heeft het beeld van Elia, de eerste profeet, het gehele jodendom na hem beheerst. Elia is de voorloper van de Messias en zal diens komst aankondigen: vrede tussen mensen en een nieuwe wereld. In de Joodse huizen staat bij de jaarlijks Pesachviering altijd een lege stoel klaar voor als Elia komt. Hij is de voorbode, meer nog: de voorafspiegeling van de Messias. ‘Gelukkig zijn zij die u (Elia) gezien hebben en in liefde zijn gestorven; ook wij zullen zeker leven! ‘(Jezus Sirach, 48,12). 

 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------