Welkom arrow Vroegere Dienstenserie arrow Kwetsbare vrijheid
 
Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Kwetsbare vrijheid Afdrukken E-mail

Kwetsbare Vrijheid

een serie diensten tussen Pasen en Pinksteren

Er gaat geen dag voorbij of het woord vrijheid staat in de krant: vrijheid van meningsuiting zal iedereen meteen te binnen schieten. Elke tijd, elke cultuur, legt  eigen accenten als het om vrijheid gaat. Er zijn weinig ouderen die zich niet de politieke vrijheid herinneren die na de kwelling van de oorlog opnieuw was aangebroken. Maar reeds vroeg in onze westerse  wereld ging het als dit woord aan de orde was vooral over vrije of slaafse wil. Het denken van de grote reformatoren als Luther en Calvijn dat teruggaat tot de ideeën van kerkvader Augustinus in de vierde eeuw, is getekend door deze meer morele inkleuring van het aloude woord: vrijheid.

Maar in de Schriften zoekt men het vrijwel vergeefs, dit woord vrijheid. Zeker, als bevrijding treft men het. Maar dan slaat het op de gang die een Bevrijder-God gaat met mensen. Dát woord – bevrijding – verwijst naar een handelende God. Maar vrijheid als situatie van de mens komt men er weinig tegen. Alleen in de brieven, aan het eind van het Nieuwe Testament, lezen we het woord als de “vrijheid van de kinderen Gods”. Het woord vrijheid lijkt dan ook meer bij de moderne tijd te horen. De achttiende eeuwse Verlichting waarop de profeten van de vrijheid van meningsuiting nu voortdurend een beroep doen, was immers de klaroenstoot voor een nieuw verworven vrijheid. Over de gehele linie betrof zij een loslaten van alle kluisters: de ketenen van de instituties, hun macht en alle daarmee gepaard gaande onmondigheid van de burger. En reeds onze eigen joodse denker Baruch de Spinoza, van wie een schitterend beeld is opgericht nabij het stadhuis in Amsterdam, liep vooruit op deze vrijheid van de Verlichting. Het doel van iedere staat  was volgens hem de vrijheid van de burgers te waarborgen.

Vrijheid: wat ben je een veelkleurig woord! In een serie diensten van Pasen tot en met
Pinksteren cirkelen de overwegingen rond dit woord en verkennen wij opnieuw zijn inhoud. Zonder volledigheid. Dat staat nu al vast. Maar een woord dat zo vaak de kranten haalt en zo weinig in de Schrift voorkomt, verdient hoe dan ook nader onderzoek. En zo’n onderzoek is spannend. Want als men het woord als zodanig in de Bijbel weinig treft, zal men het als het ware moeten opdelven uit een diepere laag. Kan religie iets bijdragen aan de verwerkelijking van vrijheid? Wie deze vraag stelt, dient eerst te beklemtonen dat het winst is in onze tijd dat meer dan ooit de mens zijn  of haar eigen leven in vrijheid kan ontwerpen en dat mensen hun mening vrijelijk kunnen uiten. Niets wordt afgedaan aan deze verworvenheid van de moderne tijd. Maar het is niet ondenkbaar, dat een herlezing van de Schrift voert tot zekere correcties op het moderne denken en aanvoelen, door de onderlaag van deze vrijheid weer op het spoor te komen. De vrijheid namelijk die de traditie wel de geestelijke vrijheid heeft genoemd. De geestelijke vrijheid veronderstelt over de volle breedte de keuzevrijheid waarvan de vrijheid van meningsuiting een van de gestalten is. Er zijn echter ook verhalen waarin de geestelijke vrijheid het zonder de keuzevrijheid moest stellen. Hoe zit het met de verhouding van de geestelijke vrijheid en de keuzevrijheid? Kunnen zij elkaar aanvullen, corrigeren, verrijken wellicht? Wij zouden er vrijere mensen van kunnen worden…
   

 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------