Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Job Afdrukken E-mail

Job

Job – alleen zijn naam is al voldoende om ons een schok van herkenning te bezorgen. Omdat in ons eigen bestaan jobstijdingen niet aan ons voorbij zijn gegaan, of omdat we langs andere weg die bittere ervaringen kennen. Het zijn eigenlijk niet eens alleen die jobstijdingen zelf die ons zo kunnen raken. Meer nog is het de indrukwekkende waardigheid waarmee Job groeit in zijn protest tegen de aanvankelijk echt nog wel goed bedoelde) redeneringen van zijn metgezellen én tegen een godheid die de willekeur zelve lijkt te zijn.

Vaak wordt het slot van het boek Job, waarin hij dubbele vergoeding ontvangt voor al wat hem ontnomen was, opgevat als een nogal goedkope happy ending. Toch is dit een te snelle conclusie. In een zo precies mogelijke weergave van Jobs laatste woorden in 42:5 en 6 is de toon niet die van nederige boetedoening, maar van grote verwondering en nieuwe hoop. Alsof Job, sadder and wiser dat wel, toch weer mee gaat doen. Het vervolg in 42:7 bevestigt dit: de Eeuwige oordeelt dat Job, zijn ware vriend, op juiste wijze van hem gesproken heeft. Job, belichaming van de lijdende rechtvaardige, krijgt uiteindelijk gelijk. Alleen, de Eeuwige staat niet tegenover, maar naast hem!

De weg naar deze afsluiting van het boek is bitter en lang, zoals de woestijnreis van de Veertigdagentijd lang en hobbelig is, van Aswoensdag tot en met Pasen. Elke viering wordt in directe of meer indirecte zin gekleurd door fragmenten uit het boek Job, dat met zijn poëtische zeggingskracht tot de hoogtepunten van de wereldliteratuur behoort. Het klinkt ook nog na in de diensten van de paasweek, die verder vooral door hun eigen teksten en thema’s bepaald zijn.

 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------