Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Jesaja Afdrukken E-mail
advent 2008

Hoor! Een stem zegt: ‘Roep!’ –
en ik zeg: ‘Wát moet ik roepen?’

Vanaf het begin van de christelijke liturgie hebben de visionaire woorden van de profeet Jesaja geklonken op de vier zondagen van de adventstijd. De climax ervan kennen we in veel gezongen variaties: ‘Dauwt, hemelen, van omhoog; wolkenmassa’s , laat gerechtigheid neerstromen; aarde, open je, om de vrucht van heil voort te brengen!’. Dán is er zogezegd, op de laatste zondag vóór Kerst, geen houden meer aan. Maar dit type uitroepen en vergezichten kenmerkt in feite heel de adventstijd.
Een ander liturgisch juweeltje dat deze periode kleurt, zijn de zo geheten O-antifonen. Zeven hartstochtelijke gebeden roepen Jezus op om te kómen, om eens en voorgoed de ware sjaloom op aarde te realiseren en een einde te maken aan alle krachten en machten die dat koninkrijk van liefde en vrede weerstaan. De Latijnse beginletters van de zeven uitroepen, eigenlijk bedoeld voor de laatste zeven dagen vóór Kerst, vormen van achter naar voren de woorden ‘Komen zal ik, morgen’ (ero cras).
Het middendeel van het boek Jesaja ademt een zelfde soort hartstocht en het ongeduld van de verwachting. ‘De tweede Jesaja’ (Jesaja 40-55) biedt zich aan als een hoorspel en kijkspel vol dramatiek. Hoofdthema’s zijn verweesdheid en nieuw begin, ballingschap en terugkeer. Het historisch decor van dit drama vervaagt meer en meer, al is er ooit , na verwoesting en val van Jeruzalem, voor de Judeeërs het dieptepunt van de Babylonische ballingschap geweest. Maar de profetische poëzie van de Tweede Jesaja raakt steeds meer losgezongen van die eenmalige geschiedenis. Voor alle tijden komt met steeds meer klem de vraag centraal te staan wie het nu eigenlijk met het beloftewoord van de Eeuwige durft te wagen – of niet!
Zo klaagt jonkvrouw Sion telkens weer dat zij van haar kinderen, haar toekomst beroofd is: de Eeuwige zou haar vergeten zijn. Deze stelt daar even zo vaak de verzekering tegenover dat zijn woord van belofte, ‘Ik zal er zijn’, geen krachteloze kreet is. Zijn komst naar Sion ís op het dramatisch niveau van de tekst al een feit: ‘Merken jullie dat dan niet?’! Op hun beurt zijn ook de ballingen hier blind voor. Pas heel langzaamaan begint het hun te dagen, en dat dan vooral dankzij de bijzondere lotgevallen van de ‘knecht, de vertrouwde van de Eeuwige’. Dit unieke personage van de Tweede Jesaja brengt bij hen de schok van verandering teweeg.
In onze vier diensten klinken fragmenten van dit boeiende hoor- en kijkspel op.

 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------