Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Efeziërs Afdrukken E-mail

Efeziërs

Een brief overbrugt een afstand. Maar ook de tijd? Er zijn de eerste lezers in de eerste eeuw na Christus en vandaag, bijna tweeduizend jaar later, zijn wij het misschien die deze brief proberen te lezen. Zal dit communicatiemiddel opnieuw een relatie, een communie (!), weten te stichten tussen de schrijver van toen en onze gemeente van nu?
In deze brief aan de heiligen en gelovigen te Efeze, een belangrijke havenstad en knooppunt tussen oost en west, beschrijft Paulus zichzelf als 'apostel van Christus Jezus' (Ef l,l), als  'dienaar van het evangelie'(3,7), als 'de minste van alle heiligen' (3,8), als 'gezant' (6,20), maar bovenal als ‘gevangene van Christus Jezus' (3x: 3,1; 4,1; 6,20).
En dat laatste heeft een dubbelzinnige betekenis.
Allereerst zit Paulus letterlijk in de gevangenis. Het is hem  driemaal  overkomen: in Efeze, in Caesarea en in Rome. Vanuit welke gevangenis schrijft hij deze brief? Tot drie keer toe is deze rondreizende predikant gearresteerd, omdat hij de rust en de staatsveiligheid in gevaar bracht. Zijn boodschap is blijkbaar zo verrassend en revolutionair dat de gemoederen hoog oplaaien. Hij belandt  als onruststoker in de
gevangenis om zo deze nieuwe beweging in discrediet te brengen.
Vervolgens noemt Paulus zichzelf een gevangene van Christus Jezus. Alsof hij onverbrekelijk geboeid is door de nieuwe werkelijkheid die in Christus aan de dag treedt, op ons toekomt. Paulus was als Farizeeer en wetsgeleerde een fel bestrijder van de beweging die na de moord op rabbi Jezus van Nazaret op gang kwam. Te vuur en te zwaard stond hij pal voor de orthodoxie van het toenmalige jodendom. Hij wordt letterlijk en figuurlijk uit zijn hengsels getild vlak voor de poort van Damascus. Een verblindende ervaring: licht en een stem: 'Saul, waarom vervolg jij mij?' (Hand 9,4). Wie jij haat, heeft jou lief. Een omslag van 180 graden.
De bestrijder wordt een belijder en de apostel van de volken. Want
in Christus schijnt  'het licht voor de volken' (Jes 49,6).
Geboeid door Christus, als tegenstander en voorstander, maar vooral geraakt door het geheim van Gods genadevolle toenadering in Jezus Christus, waardoor Israel en de volken opnieuw tot leven zijn gewekt, uit de doden zijn opgewekt. Christus is voor Paulus de hoeksteen van een nieuw en bewoonbaar mensenhuis (oecumene), de nieuwe mens/adam die zichtbaar wordt in de gemeente, in de kerk als lichaam van Christus, waar de scheidsmuur tussen joden en anderen (volken) is afgebroken, waar de oude mens wordt afgelegd en de nieuwe mens wordt aangereikt. Voor dit goede nieuws stelt Paulus zijn leven in de waagschaal en trekt hij de wereld door, als het moet per brief uit de gevangenis.
Een brief van lang geleden, geschreven in een taal van toen, vol beelden en metaforen en een thema dat ook ons kan aanspreken.
Hoogst actuele vragen:
- wie bezielt de gemeente, de ecclesia, de kerk ?
- welke taak mag zij vervullen ?
- waartoe is zij geroepen ?
- wat is haar geheim, haar mysterie ?

Een brief om ons te bemoedigen. Die wakker wil roepen. Die een appèl doet op een verlangen diep in ons verborgen. Kom en lees !

 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------