Welkom arrow Vroegere Dienstenserie arrow De weg van het gebed
 
Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
De weg van het gebed Afdrukken E-mail

DE WEG VAN HET GEBED

Veel te laat heb ik jou liefgekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw.

Binnen in mij was je. Ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij is.

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heengebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.
Geuren deed jij en ik haalde adem
nog snak ik naar adem en naar jou.
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,
heb jij doen ontbranden, en nu brand ik
lichterlaaie naar jou toe, om vrede.

Huub Oosterhuis
naar Augustinus van Thagaste, Belijdenissen  X,27 (400 n.Chr.)

‘Kinderen hebben een neus voor schijnheiligheid’
Een regel uit een artikel over ouders en kinderen. Volwassen mensen verliezen blijkbaar maar al te vaak deze neus! Ze gaan op in de vele zaken en bekommernissen van het alledaagse leven. Ze zijn met van alles en nog wat bezig, voortgedreven door geldingsdrang, competitie en duizend en een angsten. In het vele dat van alle kanten trekt en duwt wordt het ene onvindbaar: die neus voor schijnheiligheid, dat zeggen en doen niet rijmen, dat onze woorden niet passen op ons gedrag.
Daarom roepen alle grote religies en zeker ook het boeddhisme op tot bidden en mediteren als een kernactiviteit voor de heelwording van de mens. ‘Bidden en werken’ werd in het christelijke westen het devies. Helaas is het bidden tegenwoordig op de achtergrond geraakt en soms helemaal opgegaan in werken, in het goede doen, in goed proberen te zijn. De wijsheid die besloten zit in het ‘en’ tussen bidden en werken (ora et labora) is verloren gegaan. Want deze twee werkwoorden zijn niet hetzelfde. Ze verhouden zich tot elkaar, zoals binnen en buiten elkaar verrijken. Het hart (de ziel) van werken is bidden en bidden is de oriëntatie, dat wat richting geeft, aan ons doen en laten. Hoe weet ik wat goed is voor een ander, als ik niet eerst luister en me open stel en me bevrijd van al die te snelle oordelen en invullingen, die meer over mij zeggen dan over de ander?
Bidden heeft iets van doen met je neus in jezelf steken, in dialoog gaan met jezelf en durven zien wie je bent. Je verdriet en woede erkennen en ook je leegte en volheid, je dankbaarheid en eenzaamheid, alles wat je bent, wat in jou beweegt en leeft. Zijn wie je bent, zoals een plastic zakje door de wind de ruimte in wordt geblazen, dansend heen en weer. En dan ontdekken dat je een uniek en tegelijk fragiel deeltje bent van een groot geheel en dat de wind, de levensadem, dat wat heilige geest genoemd wordt in onze traditie, je verbindt met jezelf, de wereld, de anderen en de natuur. Een kleine microkosmos die de macrokosmos weerspiegelt.
Bidden is toewijding naar het geheim van de werkelijkheid, dat we god noemen, en dat in alle toonaarden uiten die de levensmelodie van de mens rijk is: roepen, klagen, prijzen, zuchten, huilen, danken, zingen, leven, verwonderen, stil zijn ...
Een nieuwe serie over bidden: de weg van het gebed. Als gids komt Jezus aan het woord in het gebed dat het hart van de bergrede vormt (Mat.6,9-13): Onze Vader die in de hemelen ... Een mystiek gebed vol wederkerigheid. Wat een paradox: je binnenkamer binnengaan om daar open te gaan voor het geheim van de werkelijkheid. De deur die je dicht doet, brengt je in de ruimte van Onze Vader. Thuiskomen in het huis van de wereld, waar alle mensen je broer en zus worden. Zou dat werkelijkheid kunnen worden?

 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------