Welkom arrow Vroegere Dienstenserie arrow Een onmogelijk begin
 
Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Een onmogelijk begin Afdrukken E-mail

 

Over dwarsige thema’s in de Schrift

We beginnen het nieuwe jaar met een thema dat direct aansluit bij wat we in de adventstijd en de kersttijd hebben gevierd. De bijzondere geboorteverhalen, het nog meer bijzondere verhaal van de geboorte van het Woord, en het verhaal over de twaalfjarige Jezus die zijn eigen weg begint te gaan, ze wijzen alle in een zelfde richting. Er loopt door de Schrift een rode draad van onvanzelfsprekende gebeurtenissen en vertellingen, die de Schrift welbeschouwd tot ‘heilige’ Schrift maken, tot een bijzondere verzameling van ‘dwarsige’ verhalen en visioenen.
 Ook aan de bijbel is niets menselijks vreemds, zo min als aan andere religieuze geschriften in de wereld. Uiteindelijk is er ook veel gemeenschappelijks daarin te vinden. Maar met die ‘dwarsigheid’ lijkt dat toch anders te liggen. Die gaat vaak regelrecht in tegen dat wat ‘we al dachten’, in onze religiositeit. Dan neemt één woord, of één enkele mens, of één totaal onverwachte gebeurtenis het op tegen de vanzelfsprekendheden.Dan ontspringt er een klein lootje uit een toch echt gevelde boom, een ‘afgehouwen stronk’. Dan blijkt de weg van die ene heilzaam voor de velen, die hem allang hadden afgeschreven. Dan zeggen een páár tegenstemmen dwars tegen de meerderheid in dat de belofte van het goede land wel degelijk haalbaar is. Enzovoort.
Aan dit soort ‘minderheidsgeschiedenissen’ is deze (korte) serie gewijd. Ook als brug tussen het thema van december 2007 en dat van de veertigdagentijd in 2008. Op weg naar Pasen, dat onmogelijke voorgoed begonnen begin.

 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------