Welkom arrow Vroegere Dienstenserie arrow De weg van de mens naar de chassidische leer
 
Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
De weg van de mens naar de chassidische leer Afdrukken E-mail
:De weg van de mens naar de chassidische leer

In 1947 kwam Martin Buber naar Bentveld om een lezing te geven tijdens een Woodbrokers bijeenkomst. Uit deze lezing ontstond het kleine boekje ‘De weg van de mens' (1952). In zes korte hoofdstukjes beschreef Martin Buber een zestal thema's, richtingwijzers, ontleend aan het chassidisme die het leven van een mens tot bestemming kunnen brengen.
 
‘Bij zichzelf beginnen, maar niet bij zichzelf eindigen;
 van zichzelf uitgaan, maar niet naar zichzelf toe streven;
 zichzelf zijn, maar niet met zichzelf bezig zijn.'
 
Martin Buber (1878 - 1965) was filosoof, schrijver, bijbelkenner, psycholoog en een groot kenner van de joodse literatuur en traditie. Op jonge leeftijd ontdekte hij de verteltraditie van het chassidisme. Een praktisch mystieke beweging uit het begin van de 18e eeuw in Oost-Europa die hij opnieuw vertolkte en doorgaf als een inspirerende vernieuwingsbeweging voor de hedendaagse mens. Mede vanwege zijn inspanningen voor vrede tussen Joden en Arabieren ontving Buber vele prijzen, waaronder de Goetheprijs en de Erasmusprijs.
 
De chassidische wereld die Buber schilderde, is warm en aards, vol toewijding en humor. Gewone mensen die bedreigd worden door pogroms en onderdukking en toch het innerlijk vuur vinden om hun wereld te heiligen. Hier vond Buber de grondthema ‘s van zijn werk,dat ‘alle werkelijke leven ontmoeting is' en dat ‘God
woont waar je Hem binnenlaat'.
 
De zes thema's van dit boekje vormen een leidraad voor de komende vieringen in dit najaar. We lezen daarbij uit het wijsheidsboek van Jezus Sirach (geschreven tussen 200 en 175 vóór Christus, deuterocanoniek). Een boekrol vol praktische wijsheid opgedolven in een leven dat openstaat voor de werking van Gods aanwezigheid
 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------