Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Groeit God? Afdrukken E-mail


De Schriften zijn in een eeuwenlange traditie ontstaan. De bijbel is een verzameling boeken die in hun grote diversiteit lijken op een veelkleurig boeket.
Alle geschriften uit deze oeroude geschiedenis zijn dus, elk op eigen wijze, uitdrukking van  ontwikkeling. Terwijl ieder boek zich zozeer van andere onderscheidt in sfeer en toon, dat men zou kunnen zeggen dat het geloof dat wij belijden reeds in de bijbel zelf de pas afsnijdt aan iedere vorm van fundamentalisme.

Ook de godsnaam maakt in de Schrift een ontwikkeling door. We zien de god van de nomaden, de stammengod, de god die zich verhouden moet tot andere goden en de god die zich kenbaar maakt als de ‘Ene'. Nooit echter lijkt die godsnaam helemaal vast te liggen en misschien wordt ze ook daarom wel in de Hebreeuwse bijbel gespeld als een werkwoord, een naam waar beweging in zit. En al blijft het spreken over god, ook in de schriften mensvormig en cultuur gerelateerd (een ‘zien in donkere spiegels' - 1 Kor 13) , toch zijn er die bijzondere momenten in de Schrift, waar als het ware boven het menselijk spreken uit een andere Stem hoorbaar is.
Alsof men al in het oude Israël wist, hoe riskant ons spreken over God is. En wij voor we het weten de Eeuwige als het ware toch weer naar ons toetrekken. Dan zijn er in de Schrift opmerkelijke ‘waaklichten', die ons erbij bepalen wat we doen en is de Eeuwige een onverwacht ‘tegenover‘, die ongedachte passie of mededogen of toorn ten toon spreiden kan.

Ook vandaag doen zich allerlei religieuze ontwikkelingen voor. Als sociologen spreken over "een god die terug is", is het goed zich af te vragen: welke god is dat dan? Is een opleving van  religie iets om blij mee te zijn? Of laten in feite heel wat hedendaagse ontwikkelingen een terugval zien en zijn ze zelfs riskant?
Wat te denken van een politiek spreken over God waar de Eeuwige voor eigen karretje gespannen wordt? Wat als mensen gaan vinden dat er ‘iets' moet zijn? Dan raakt religie misschien wel aan geen werkelijkheid meer en wordt ze tot een ‘nietszeggend' sluier over onze werkelijkheid heen. Een God die in weinig nog lijkt op de God van de Schriften.

Zo moeten wij steeds opnieuw onder ogen zien hoe beperkt ons spreken is als het over God gaat. ‘Je geen gesneden beeld maken', zegt de Schrift. Maar wij doen niet anders en zo vallen onze beelden dus voortdurend aan gruzelementen en moeten we ze wéér herzien!
En misschien is dat maar het allerbeste...

Startzondag 2 september  Hoor IsraelTijdens deze startzondag van het nieuwe jaar zullen we ons bezinnen op ons spreken over God. We leven in een geseculariseerde wereld die tegelijk misschien wel religieus is als nooit tevoren. Goden en afgoden alom. Israël wordt opgeroepen te horen, om scherp te blijven.
Een jaloers god of een god die vraagt te kiezen te kiezen. Een eerste stap in groei blijkt: geloven kan niet bestaan uit  een plukje religie hier en een beetje Baälisme daar.

Lezing: Deuteronomiuim 6
Juut Meijer

Zondag 9 september  Een god die spijt heeftHet verhaal van Jona die niet naar Ninevé gaat om die stad te waarschuwen en een ‘storm' van gebeurtenissen over zich heen haalt is bekend. Hij belandt in de buik van een grote vis, om tot inkeer te komen.  
Aan het slot van het verhaal als Jona zijn opdracht er op heeft zitten, zal de stad Ninevé worden verwoest.  Maar god heeft spijt.

Lezing: Jona
Mirjam Wolthuis

Zondag 16 september  Geen gesneden (denk)beeldDe tien geboden (of beter: de tien woorden) zijn met uitzondering van de eerste drie een zeer oude vorm van stammenwijsheid: wat je als kinderen zou moeten leren van je ouders.
Het inzicht dat men van God geen beelden moet maken werd aan deze oude regels toegevoegd. Het oeroude beeld over een God voorbij alle vormen in samenhang met een wetgeving, die richting geeft aan het menselijk handelen.

In deze dienst vindt ook de twaalfjarigen viering plaats.   

Lezing:  Exodus 20 en 25
André Wesche

Zondag 23 september  Even liefBen je me niet even lief als de Moren uit Ethiopië, de Filistijnen uit Kaftor en Aram uit Kir?
Denk maar niet dat je de enige bent!
Ik heb jullie uitgeleid uit slavernij, maar ook andere volken tot vrijheid gebracht. Een verhaal dat laat zien dat de God van Israël niet eenkennig is, maar het vooral om recht en gerechtigheid te doen is. Het criterium voor waarheid verschuift.

Lezing: Amos 9: 7-15
Pieter van Hoof

Zondag 30 september De aanbidding in geest en in waarheidJezus raakt bij een bron in gesprek met een Samaritaanse vrouw.
Een gesprek dat uitloopt op de vraag: waar moet je bidden?
In de tempel in Jeruzalem of op de berg Gerizim?
Het opmerkelijke antwoord: er komt een uur dat we zullen aanbidden
niet daar of daar, maar ‘in geest en in waarheid'....

Lezing uit Johannes 4
Niek Schuman
 
 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------