Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Matteus Afdrukken E-mail


 
Als we ‘Matteüs' zeggen, bedoelen we de joodse schriftgeleerde die leerling was geworden in ‘het koninkrijk van de hemel', om daarna uit zijn voorraad aan kennis en geloof nieuw en oud te voorschijn te halen (13:52). Het is niet toevallig dat juist zíjn evangelie voorop kwam te staan in de canon van het Nieuwe Testament. Er is geen joodser evangelie dan dit, doordrenkt als het is van regelrechte citaten uit het Oude Testament en indirecte toespelingen daarop. Er is tegelijk geen christelijker evangelie dan dit, gekleurd als het is door een messiaanse herlezing va n de joodse geschriften uit zijn dagen.
  Zie hier in kort bestek de spanning die achter ‘Matteüs' schuilgaat. Ze is terug te vinden in zijn versie van verhalen die hij deelt met andere evangelisten. Ze is het meest voelbaar in die gedeelten die alleen Matteüs aanbiedt, dus zijn meest eigen getuigenis van de weg van Jezus Christus als ‘zoon van David, zoon van Abraham' (1:1).
  Wie dit evangelie goed doorleest, ziet Matteüs zoeken naar houvast in de hem vanuit de traditie aangereikte woorden. Hij tast het toekomstperspectief van de Thora af, en nog meer de geloofspoëzie van Profeten en Psalmen, om de contouren te ontwaren van de messiaanse gestalte van Jezus. Zoals een magneet het ijzervijlsel, zo trekt hij het ene verhaal na het andere aan, de ene profetie na de andere, het ene lied na het andere. Om daarmee die gestalte te tekenen als degene in wie het oude vervuld en iets geheel nieuws gecreëerd wordt. En hij doet dat tegen de achtergrond van schokkende gebeurtenissen, die tot op de dag van vandaag hun sporen hebben getrokken.
  Al vanaf de jaren '60 van de eerste eeuw na Christus werd de druk van de Romeinse machthebbers groter en groter. In het jaar 70 verwoest Titus, de latere keizer, Jeruzalem. Ook berooft en vernietigt hij de tempel, waarvan alleen de westmuur overeind blijft staan. Heilige stad en heilig godshuis zijn treurige ruïnes geworden. Joden buiten en binnen het toenmalige Palestina zijn hierdoor tot ballingen geworden zonder godsdienstig centrum. Dit alles leidde tot een zeer ingrijpende crisis. Het riep vragen op naar de zin van al het vergoten bloed bij de (neergeslagen) opstanden. En dát maakte voor de prille joods-christelijke gemeenschap de vraag naar de betekenis van het vergoten bloed van Jezus, de rechtvaardige, des te indringender. Matteüs gaat deze vragen niet uit de weg; de worsteling ermee is overal herkenbaar.
  Een crisis-evangelie dus, inderdaad. Maar bepaald niet zonder hoop en nieuwe perspectieven. Het koninkrijk van God, een orde van gerechtigheid, kinderen en schamelen die voorrang krijgen boven groten en machtigen, de weg van de minste der mensen als een  levensweg die uiteindelijk heel de volkerenwereld richting wijst - dat zijn een paar van de bijzondere thema's die dit eerste evangelie zijn eigen kleur geven.
  In een serie diensten tot en met Pasen zullen fragmenten van deze thematiek aan de orde komen. Halverwege is er op een gemeenteavond gelegenheid nog wat verder door te denken over één van deze gewichtige thema's.
 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------