Welkom arrow Vroegere Dienstenserie arrow Jacob: 'voorbeeldig gelovige'
 
Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
Jacob: 'voorbeeldig gelovige' Afdrukken E-mail
- JACOB -
'VOORBEELDIG' GELOVIGE
 
januari en februari 2007
 
Het schrijven van je levensverhaal is 'in' tegenwoordig: Terugblikken om grote lijnen in je leven op het spoor te komen, om je bewust te worden van wie je bent en hůe je zo geworden bent. In de geestelijke gezondheidszorg wordt het ingezet als preventie tegen depressiviteit en in pastoraat worden mensen zich door het schrijven van een spirituele biografie bewust van zingevende of levengevende kanten van hun leven.
Zoiets lijkt ook het volk IsraŽl gedaan te hebben toen het in ballingschap leefde. Daar ging het de verhalen over vroeger ophalen en zoeken naar antwoord op de vraag hoe het toch dat 'uitverkoren' volk is geworden dat maar geen rust vindt in goed land. Hoe het als gezegende toch aan zijn naam 'IsraŽl', strijder met God, komt. En vooral ook wie toch die God is die zich niet opdringt op elk moment van het leven, maar alleen op bepaalde kernmomenten opduikt.
Zo werden bepaalde oude verhalen veelzeggend en werden de gebeurtenissen herordend (en herschreven?). Zo ontstond het boek Genesis, met de verhalen over hoe God met de aarde en mensen begon, met Adam en Eva, de aartsvaders en -moeders, en hoe het - ook toen al- ver van huis in Egypte eindigde met de dood van Jozef.
 
De verhalen over aartsvader Jacob krijgen veel ruimte. Hij is geen heilig boontje. Hij bedriegt en wordt bedrogen. Tegelijk wordt er in bijna geen verhaal in de bijbel zoveel gesproken over gezegend zijn. In totaal krijgt Jacob twaalf zonen en een dochter. De belofte van de Levende aan Abraham dat hij tot een groot volk zal worden lijkt daarmee in vervulling te gaan. Het andere aspect van de belofte, dat van een land, blijft nog uitstaan. 'Vader' Jacob is namelijk een zwervende ArameeŽr. Zijn omzwervingen zijn enorm. Als bedrieger van zijn vader en broer kan hij niet in het land blijven en vlucht hij voor tientallen jaren naar SyriŽ, het hoge Noorden. Gelouterd door zijn verblijf bij zijn oom Laban, gaat hij terug. Het brengt hem echter geen melk en honing. Daar hoort hij dat zijn lievelingszoon Jozef dood zou zijn 'en hij liet zich niet troosten. Hij bleef hem bewenen' (37:34,35). Als Jozef later nog blijkt te leven vertrekt Jacob naar Egypte in het Zuiden, waar Jozef onderkoning is. Na zijn dood wordt Jacob 'thuis' begraven in het graf van zijn vader, nota bene het enige stukje Kanašn wat hun bezit is. Het 'beloofde' land in Jacobs leven lijkt kortom niet iets om te bezitten, maar om hoogstens kort te vertoeven, erdoorheen te trekken en pas na de dood echt te bereiken. Een thema dat heel de Thora door blijft klinken als refrein, soms op een andere manier verwoord als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en in het Nieuwe Testament als het koninkrijk van God.
 
Het is bijzonder hoe het volk IsraŽl in ballingschap met deze bepaald niet smetteloze Jacob naar buiten komt als belangrijk personage in zijn ontstaansgeschiedenis. Een apart zelfverstaan! Het poetst zichzelf niet op, maar vindt het zwerven, het worstelen en het mank gaan van Jacob blijkbaar typerend voor het leven van alle tijden.
We lezen deze maanden de Jacobgeschiedenis niet alleen als rijke op zichzelf staande verhalen, maar zoeken ook daarin ook naar herkenningspunten voor ons eigen leven: Een leven waarin we zovaak niet rechtstreeks tot onze kern komen, maar vele omtrekkende bewegingen maken, ons soms jarenlang niet 'thuis' voelen. Een leven waarin onze verbinding met mensen in onze omgeving en met God allerlei verwikkelingen kent, maar ook zegeningen biedt, erfenissen en beloftes waarmee je je moet verhouden. Eigen je je die toe? Manipuleer je je geluk, zoals Jacob de zegen eerst steelt, of vertrouw je op de loop van de zaken?
De Jacobcyclus uit Genesis is deels een biografie, maar deels ook een compositie achteraf. We volgen deze serie daarom niet chronologisch Jacobs leven, maar gaan als in een labyrint kriskras door het lichte en het donkere leven van deze aartsvader. 
 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
15 Dec 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee SŲlle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------